Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar dersiniz? İşte yanıtı.

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kapsamında; anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? Kentsel dönüşüm sürecinde kira yardımı, İstanbul 'da 680 TL iken, yardım süresi de 18 ayı geçemiyor.

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncelleniyor. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyor. Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabiliyor...

Kentsel dönüşüm kira yardımı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan detaylı bilgiler ise aşağıda yer alıyor;

"*Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

*Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

*Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı başvuruları;

*Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,

*Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

*Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ'ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ'nin hesabına,

*Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır."