Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri 2 Mayıs'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri 2 Mayıs'ta başlıyor

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri 2 Mayıs'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri 2 Mayıs'ta başlıyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanmak isteyenlerin riskli yapı ya da iş yerinin bulunduğu ilçe sınırlarındaki belediyeye başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı için gereken belgeler 

* Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* Riskli yapı tespit raporu (yetkililerce onaylı)
* Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı
* Riskli yapı tespit raporunda belirlenen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net istemi üzerinden riskli yapı için yapı kimlik numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura
* Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda yapı kimlik numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il-ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu
* Yılan yapılar formu (ıslak imzalı ve mühürlü) 
Hak sahibibine /vekiline ait vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası’na ait hesap cüzdanı fotokopisi