Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama sayfası

Kentsel Dönüşüm kira yardımı almak isteyenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama sayfasını kullanabilecek

Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama sayfası

Kentsel Dönüşüm; bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade ediyor.

2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan Kanunu ile beraber birçok alanda düzenleme ve çalışmalar başlayıp devam eden Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama konusu da kafaları karıştırıyor. Bu kanuna göre Kentsel Dönüşüm kira yardımı alacak kat malikleri için birçok kıstas getirilmiş durumda. Buna göre Kentsel Dönüşüm kira yardımı alma hakkı bulunan kat malikleri Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama işlemlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan sayfadan öğrenebilecek.

Kentsel Dönüşüm kira yardımı sorgulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyenler öncelikler istenen evrakları tamamlamaları gerekiyor. Bu evraklar;

-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kiracılar ve ayni haklara sahip olan kimseler de 18 ay kira yardımından faydalanabilmek için; İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,