Kentsel dönüşüm ranta kurban gitmesin

emlakwebtv'ye konuşan LideBir Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, "Kentsel dönüşüm rant ve oran pazarlığına kurban edilmemeli" dedi

24 Aralık 2012 / emlakwebtv / Bülent Yoldaş
Türkiye kentsel dönüşüme odaklandı. Kentsel dönüşüm sürecinin en önemli konularından biride, riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılmasında ortaya çıkacak değerin nasıl paylaşılacağı. İşte bu noktada, gayrimenkul değerleme şirketleri devreye giriyor. 45 Lisanlı Değerleme şirketini bünyesinde barındıran Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LideBir) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici uyarıyor: "Kentsel dönüşüm rant ve oran pazarlığına kurban edilmemeli".

Kentsel dönüşümün, sektörün ve ülkenin gelişimi açısından hayati öneme sahip, sektörün en güncel konusu olduğuna dikkat çeken LideBir Yönetim Kurulu Başkanı Çekici, “Kentsel dönüşüm, mimari, şehir planlama, sosyoloji ve insan ihtiyaçları gibi pek çok öğeyi kapsayan bütünleşik bir değişim süreci. Elbette konunun en önemli kısmı, rakamlarda karşılığını buluyor. Yani işin ekonomik boyutu. Bugün kentsel dönüşüm kapsamında 6,5 milyon konuttan ve 400 milyar dolarlık bir dönüşümden söz ediyoruz. Bu rakam nerdeyse gelişen bir ülkenin GSMH ile eş değer. Konu büyük, elbette sosyal ve ekonomik boyutu da” dedi.

“Kentsel dönüşümde aslolanın kenti dönüştürmek değil; şehri değer odaklı dönüştürmek” olduğunu vurgulayan Çekici, “Bu, değiştirdiğiniz yere bütünleşik bir değer katmak anlamına gelir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, değişimin yaşanacağı bölgeler açısından stratejik öneme sahip, belediye, vatandaş, geliştirme ve inşaat şirketleri gibi ilgili tüm paydaşları etkileyen ve bu paydaşların her birinin tutum ve yaklaşımlarından doğrudan etkilenen bir süreçtir” şeklinde konuştu.

Mevcut dönüşüm projelerinde öne çıkan unsurun, elde edilecek rantın nasıl paylaşılacağı olduğunu, bu türden yaklaşımların ise kentsel dönüşümün ruhuna aykırı olduğunu vurgulayan Çekici, “Son derece doğru, stratejik öneme sahip bir seferberlik politikası olan kentsel dönüşüm, taraflar arasında, herkesin sadece kendi çıkarına odaklandığı rant ve oran pazarlıklarına kurban edilmemeli. Bu süreçten, herkes faydalanarak çıkmalı. Birilerinin kaybettiği bir pazarlığın en sonunda aslında herkes ve tüm ülke kaybetmiş olacaktır" diye konuştu.

LideBir hakkında detaylı bilgi için http://www.lidebir.org/