Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Türkiye'de çalışmaları hızla devam eden kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır? İşte yanıtı...

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Türkiye'de 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Peki, oturduğunuz ev kentsel dönüşüm kapsamına giriyorsa kira yardımı nasıl alabilirsiniz? İşte tüm bilinmeyenleri ile kentsel dönüşümde kira yardımı...

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır? 

Kat maliki iseniz, riskli ilan edilen bölge sınırları içerisinde eviniz var ise ve bina hasarlı olarak belirlendiyse bu durumda bulunduğunuz bina kentsel dönüşüm kapsamına girebilir. Binanızın yenilenme sürecinde ise devletin yaptığı kira yardımından faydalanabilirsiniz. Kat sahipleri, her bağımsız bölüm için kredi ya da kira yardımından sadece birini alabilir. En fazla 100 milyar TL alınabilen kredi, blokeli hesapta kalır. İnşaat devam ederken ekspertiz onayı ile kat maliki kredi yardımı almaya devam eder. Kira yardımı ise geri ödeme olmaksızın 18 ay boyunca devam eder. 

Binalarda ikamet eden kiracı ya da sınırlı ayni hak sahipleri ve işyeri işletenler de bakanlığın belirlediği oranda tek seferlik kira yardımı alabbilirler. Başvurular il müdürlüklerine yapıyor ve il müdürlükleri de talebi bakanlığa iletiyor. 

Kentsel dönüşümde kira yardımı

* Kentsel dönüşümde kira yardımı için başvurular uygulama alanında ise, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma, uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılır. 

* Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları; uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan idare veya TOKİ'ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere bakanlığa gönderilmesi üzerine ilgililerine ödenmek üzere idare veya TOKİ'nin hesabına, uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin il müdürlüklerince uygun görülmesi ve onaylanmak üzere bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Kentsel dönüşümde kira yardımı 1 Ocak 2015 öncesinde malikler sahip oldukları 5 bağımsız bölüm için ayrı ayrı kira yardımı alıyordu. 1 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya giren yeni stratejiye göre, riskli yapı malikleri sadece ikamet ettikleri konut için kira yardımı alabilecekler. Kiraya verdikleri diğer daireleri için böyle bir yardum söz konusu olmayacak. Ödemelerde ise riskli yapılarda ikamet etme koşulu aranacak.