KEY ödemeleri sorgulama 2015

KEY ödemeleri sorgulama 2015 listesine ve KEY ödemeleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

KEY ödemeleri sorgulama 2015

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Turgut Özal hükümeti döneminde çıkmış olup, çalışanların ücretlerinden belli bir oranda paranın kesilmesiyle işleyen vergi olarak tanımlanmaktadır. Konut Edindirme fonuna devredilen para, çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olması amaçlanmaktadır.

1987 yılında yürürlüğe giren KEY ödemeleri 1995 yılında kaldırılmış olup, 2005 yılından itibaren tekrar yürürlükte yer almaktadır. 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre ödemelere başlanmıştır.

KEY ödemelerinden kimler yararlanıyor?
KEY mevzuatı gereğince, yardımdan kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personel olan memurlar; (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişiler olan işçiler ve bunların emeklileri yararlanabiliyor.

KEY ödemeleri dışında kimler kalıyor?
Bu Yardımdan;
a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar,
b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece,
c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece,
d) Sözleşmeli Personel, yararlanamazlar.
Ancak, talep etmeleri halinde Sözleşmeli Personel de Kurumlarına başvurmak ve bu Yönetmeliğin 6'ncı Maddesinde belirtilen Yardım miktarlarını kendileri ödemek şartıyla Yardımdan faydalandırılırlar.