Kira artış oranı

Mal sahibi ve kiracı arasında belirlenmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından kanunla ya da çeşitli yönetmeliklerle Yargıtay kararlarıyla belirlenen artış oranına kira artış oranı denilmektedir

Kira artış oranı

Mal sahibi ve kiracı arasında belirlenmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından kanunla ya da çeşitli yönetmeliklerle Yargıtay kararlarıyla belirlenen artış oranına kira artış oranı denilmektedir. TVF, TÜFE ortalaması alınarak, tüketici fiyat endeksi ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenen kira artış oranı 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile tanımlandı. Buna göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak artış; Bir önceki kira yılında Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirleniyor.

Kira artış oranı 2014 verilerine göre; beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli konusunda, taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, mahkemeye başvurup “kira tespiti” talebinde bulunacaklar. Bu gibi durumlarda hakim; ÜFE’deki artış oranı, kiralanan evin durumu ve emsal kira bedellerini göz önüne almak suretiyle, kira tutarını belirleyebilecek (Md.344/3).
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanununun 2 ve 7. maddesi gözetildiğinde, Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğünden önce serbest irade ile belirlenen sözleşmedeki kira artış oranı, bir önceki yılındaki üretici fiyat endeksindeki oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra, yenilenen dönem için kira artış oranı TBK.’nın 344. maddesinde belirlenen artış oranını geçmediği ölçüde sözleşmedeki artış oranına itibar edilerek sonuca gidilir.
Bu esas ve ilkeler doğrultusunda yeni dönem için kira artışı üretici fiyat endeksindeki (12 aylık ortalama) artış oranına göre belirlenir.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Aylık kirası 1.000 TL olan bir konutta ikamet ettiğinizi ve kira sözleşmenizin de Şubat ayında dolduğunu düşünelim. TÜİK'in açıklamasına göre, kiranıza gelecek zammı hesaplamak için Şubat ayı başında açıklanan Ocak 2014 ÜFE oranına yani Ocak 2014 bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına bakmanız gerekiyor. Buna göre, 'bir önceki yılın aynı ayına göre değişim' Ocak 2014'te yüzde 10.72 olarak açıklandı. Sizin de aylık kirası 1000 TL olan konutunuza gelecek zammı hesaplamak için 10.72 oranını (2014 tefe tüfe kira artış oranını) baz almanız gerekiyor: 1000 TL'nin yüzde 10.72'si: 107.2 TL'dir. Yani kiranıza gelecek zam, 2014 kira artış oranı 107.2 TL olarak belirlenir.