Kira feshi ihtarname örneği

Kira feshi hangi koşullarda gerçekleşir? Sorunun yanıtını ve kira feshi ihtarname örneğini haberimizde görebilirsiniz.

Kira feshi ihtarname örneği

Kira sözleşmesi, kanuna aykırı durumlarda feshedilebiliyor. Örneğin kirasını ödemeyen kiracıya fesih ihtarnamesi gönermek mümkün. Fakat  fesih, ikinci ihtarnamede istenebilmekte. Bir kira dönemi içinde gönderilen iki haklı ihtarname ile gayrimenkul sahibi tahliye hakkına sahip olmuş oluyor.

Aşağıda kira feshi ihtarname örneğini görebilirsiniz:

Konu : ......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi

AÇIKLAMALAR :

1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.

2- ......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.

3- ......  tarihinde başlayan ve ......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.

4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.

İSTEM SONUCU :

...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.