Kira gelir beyannamesi hesaplama

Kira gelir beyannamesi hesaplaması nasıl yapılır. Kira gelir beyannamesi nasıl doldurulur?

Kira gelir beyannamesi hesaplama

Gelir İdaresi Başkanlığını’nın aşağıdaki adresinde kira gelir beyannamenizi hesaplayabilirsiniz.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?page=IVD_HSP_GMSI

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl hesaplanır?

Örnek: 2012 yılında elde edilen konut kira gelirinin 12 bin TL .

Seçilen yöntem; götürü gider yönetimi.

Öncelikle bu rakamdan konut kira geliri istisnası olan 3 bin TL'yi çıkarmak gerekiyor. Geriye kalan 9 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 9 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 2 bin 250 TL kalıyor. 9 bin TL'den 2 bin 250 TL'yi düştüğümüzde kalan 6 bin 750 TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1000 TL oluyor. 

Örnek: 12 bin lira kira geliri olan bir vatandaş, aylık 750 TL kira ile bir evde oturuyorsa, bu harcamasını vergiden düşürebiliyor. Bunun için kiraya harcadığı para ile gelirinden 2 bin 600 liralık payları düşüyor. Daha sonra da giderini gelirinden düşürecek. Vatandaş vergisini 2 bin 350 TL üzerinden verecek. Bu da yaklaşık 352 lira olacak

Uygulamayı işyeri kira gelirine uyguladığımızda ise; 2012 yılında işyeri konut kira geliri toplamının 60 bin TL olduğunu düşünelim. Götürü gider yöntemini uyguladığımızda 15 bin TL sonucu çıkar ve vergi matrahı da 45 bin TL olur. Bu durumda ödenmesi gereken vergi tutarı da 9 bin 900 TL olur. 

Kira gelir beyannamesi hesaplamadan önce dikkat edilecekler;

Kira bedeli 500 TL'nin üzerindeyse, mutlaka bankaya yatırılacak.

Bedelsiz kiraya verilen konutlardan emsal kiraya göre vergi alınıyor.

Birden fazla kira geliri olanlar, istisna tutarı olan 2 bin 600 lirayı toplamdan düşecek.
Kira gelirinden o konut ya da dükkanla ilgili elektrik su, asansör, tamirat ve belediye harçları gibi giderler düşürülebiliyor.

60 yaşın üzerindeki ve engelli mükellefler vergi dairesini aradığında memurlar evlerine gelerek beyanname doldurmasına yardım edecek.

Son beyanname verme tarihi 25 Mart 2011. Verilecek yer ikametin bulunduğu vergi dairesi.

Harcama nasıl indirim sağlıyor?

Örneğin; bir vatandaş evinden 18 bin lira kira geliri elde etti.
Başka geliri olmayan vatandaş bu ev için 4 bin 500 lira harcama yaptı. Vergisi şöyle hesaplanacak:

Hasılat: 18.000-2.600=15.400 TL
İndirilebilecek gider= (4.500x 15.400)/18.000=3.850 TL Masrafını düşen vatandaş böylece vergisini yeni rakam üzerinden verecek.