Kira gelir vergisi beyannamesi 2015 ne zaman verilir?

Kira gelir vergisi beyannameleri için geri sayım başladı. Peki kira gelir vergisi beyannamesi 2015 ne zaman verilir?

Kira gelir vergisi beyannamesi 2015 ne zaman verilir?

2014 yılında konut ya da işyeri kira geliri elden kişiler, bu gelirlerini beyan ederek vergilerini ödemek zorundalar. Kira gelir vergisi beyannameleri için geri sayım da başladı. Peki kira gelir vergisi beyannamesi 2015 ne zaman verilir? 2014 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı 1 Mart 2015 tarihinde verilemeye başlanacak. Beyanname bitiş tarihi ise 25 Mart 2015 olacak. Yani 25 Mart'a kadar kira geliri elde eden bütün kişilerin beyan vermesi şart.

Kira gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir?
2015 yılında kira gelirleri ile ilgili beyannamelerin 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensupları tarafından elektronik ortamda yollanılması mümkün. Veya söz konusu beyannamelerin kağıt ortamda düzenlenip, elden vergi dairesine verilebileceği gibi posta kanalıyla taahhütlü olarak yollanması da mümkün.

Kimler kira gelir vergisi beyannamesi vermeyecek?
2015 yılında kira gelir beyannamesi vermeyecek kişiler ise şöyle;

*2014 yılında toplam konut kira gelirleri belirlenen istisna tutarını aşmayanlar kira geliri beyanı vermez,

*2014 yılında işyeri kira geliri yine belirlenen sınırı aşmayanlar kira geliri beyanı vermez,

*Konutunu bedelsiz olarak çocuklarına, annesine, babasına ve kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda beyanname vermezler. (Ancak bu kimselerinin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz)

*Yurt dışında ikamet edenler ya da yurt dışında çalışma izni olanlar, Türkiye' de kirada olan işyeri kira gelirlerini kira gelirleri ne olursa olsun Türkiye' de beyanname vermek zorunda değiller.

*Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacı ile bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması durumunda beyanname verilmez.

*Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede oturması durumunda beyanname verilmez.