Kira kontratı damga vergisi 2015

Kira kontratı damga vergisi 2015 yılında ne kadar ödeniyor? İşte yanıtı.

Kira kontratı damga vergisi 2015

Kira kontratı damga vergisi, damga vergisi oranları kapsamında her yıl yeniden belirlenmekte. Her yılın başında yeniden belirlenen kira kontratı damga vergisi 2015 yılı tutarı da belli oldu.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren kira kontratı damga vergisi 2015 yılında mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden 1000’de 1,89 olarak belirlendi.

Kira kontratı damga vergisinden kimler muaf?

Kira kontratı damga vergisini tüm vatandaşlar ödemek zorunda değil. Tüzel kişiler taşınmazlarını mesken olarak kiraya verirlerse damga vergisi ödeme yükümlülüğüne tabi tutulmuyor.

Kira kontratı damga vergisini kim öder?

Mal sahibi ile kiracı arasında yapılan kira kontratının damga vergisini her iki tarafta ödemekle yükümlü. Yani tarafların her ikisi de damga vergisi mükellefi oluyor. Kira kontratı damga vergisi hususunda belirtmemiz gereken bir nokta da, her iki nüsha için de vergi ödemesi yapılacağı.