Kira Kontratı indir 2015

Kira kontratı indir 2015 içerisinde neler var, hep beraber bakalım

Kira Kontratı indir 2015

Kira kontratı hem alıcı hem de satıcının haklarını koruyan bir sözleşmedir. Kiralanacak taşınmaz için, kiralama süreci başlarken yapılmaktadır. Kira kontratı hak korumaya yarar. Kira kontratı indir 2015 en çok aranan başlıklar arasında yer alır. Birçok eksikleri bulunan kira kontratı hakkında detaylı bilgileri, Emlakwebtv.com ekibi sizler için hazırladı.

Kira Kontratı nedir?
Ev kiralarken kullanılan, hazır olarak kırtasiyelerden alınan sözleşmeye kira kontratı denir. Kira kontratı 3. hamur kağıda basılıdır. Kırtasiyeler dışında kira kontratı indir 2015 internetten ulaşılabilir.

Kira Kontratı damga vergisi nedir?
Bu verginin kira sözleşmeleri yapılırken, her iki taraf tarafından da ödenmesi gerekiyor. 

Kira Kontratı damga vergisini kimler öder?
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.