Kira kontratı neden yapılır?

Mal sahiplerinin gayrimenkullerini kiraya verirken, her iki tarafında hak ve sorumluluklarını bilmesi için yapılan resmi sözleşmeye kira kontratı deniyor. Kira kontratı neden yapılır?

Kira kontratı neden yapılır?

Mal sahiplerinin gayrimenkullerini kiraya verirken, her iki tarafında hak ve sorumluluklarını bilmesi için yapılan resmi sözleşmeye kira kontratı deniyor. Kira kontratı neden yapılır? 

Kira kontratı yapılmadığı durumlarda, kiracınız ya da ev sahibi ile yaşadığınız sorunların çözümü için hukuksal yönetmeleri kullanamıyorsunuz. Elinizde resmi olarak geçerli olan bir belge olmadıkça sorunları ispat edemiyorsunuz. Böyle sorunların yaşanmaması için ise kira kontratının mutlaka düzenlenmesi ve her iki tarafından güvence altına alınması gerekiyor. 

 

Kira kontratı neden yapılır?

 

Kira kontratı neden yapılır? 
Hem kiracı hem de ev sahibinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesi ve herhangi bir mağduriyetin engellenebilmesi açısından kira kontratının yapılması gerekiyor. Böylelikle kiralamalar hukiki açıdan geçerlilik kazanıyor. Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki kanumlar ile düzenleniyor. Bu düzenlemeler ile ev sahibi ve kiracının hakları koruma altına giriyor. Haklardan yararlanabilmek için kira kontratı yapılması gerekiyor. 

Kira kontratı düzenlenirken her iki tarafın hakları yazılı olarak belirtiliyor. Kira bedelinden kiranın nereye ödeneceğine kadar her şey açık olarak ifade ediliyor. Resmi belge olarak sayılan kira kontratı, ileride doğabilecek sorunları hukuk yolu ile çözmeye yarıyor. Kira kontratı gerektiğinde mahkemede ispat için kullanılabiliyor. İki taraf için de önemli olan bu sözleşme yapılırken doğru olarak hazırlanması büyük önem taşıyor.