Kira stopajı nasıl hesaplanır?

Ticari faaliyetler için kullanılan gayrimenkuller kiralandığında, brüt kira bedeli üzerinden hesaplanan orandaki stopaj kiracı tarafından ödenir. Peki kira stopajı nasıl hesaplanır? işte yanıtı...

Kira stopajı nasıl hesaplanır?

Ticari faaliyetler için kullanılan gayrimenkuller kiralandığında, brüt kira bedeli üzerinden hesaplanan orandaki stopaj kiracı tarafından ödenir. Peki kira stopajı nasıl hesaplanır? işte yanıtı... 

Mal sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedeli kural olarak net veya brüt olarak belirtilmelidir. Bu bedel, kiracının mal sahibine ödeyeceği tutardır. Brüt olarak ifade edilen bu miktar, kiracının mülk sahibine ödeyeceği kira bedeline stopaj kesintisinin eklenmesi ile bulunur. Eğer kira kontratında bu tutar net veya brüt olarak belirtilmemiş ise kontratta belirtilen tutar kabul edilir ve o miktara göre işlem yapılır. Kiracı, kontratta yazan tutardan stopaj kesintisini yaparak mal sahibine ödeme yapar ve mal sahibi kiracıdan vergi ve fon farkı talep edemez. 

Kira stopajı nasıl hesaplanır?

Kira stopajı nasıl hesaplanır?
Kira stopajı hesaplama şöyle yapılır; Stopaj kesintisi brüt kiranın yüzde 20'si alınarak hesaplanıyor. 1.000 TL olan brüt kira üzerinden, yüzde 20'sine denk gelen 200 TL kiracı tarafından stopaj kesintisi olarak vergi dairesine, geri kalan 800 TL ise net kira olarak mal sahibine ödenir. Kira kontratından brüt bedel değil de net kira bedeli belirtilmiş ise öncelikle net kira bedeli 1,25 katsayısı ile çarpılarak brüt kira bedeli hesaplanır. Elde edilen brüt kira üzerinde yüzde 20'lik stopaj hesabı yapılır. 

Kira stopajı neden kiracı tarafından ödenir?
Stopaj kesintisinin ödenmesi kiracının kiraladığı gayrimenkulü tahliye etmesi için neden olarak gösterilebilir. Mal sahibinin gelir vergisi olan stopaj kesintisinin kiracı tarafından ödenmesinin nedeni ise, verginin devletin kontrolü altında olan işletme sahibinden kolay bir şekilde tahsil edecek olmasıdır.