Kira yardımı için gereken evraklar nelerdir?

Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile ilgili kanun ile ortaya çıkan kentsel dönüşüm kavramı ile ülkemizde ömrünü tamamlamış pek çok bina yenileniyor. Binaları yenilenecek hak sahiplerine ise mağdur olmamaları için belirli bir kira yardımı yapılıyor. Peki, kira yardımı için gereken evrakları nelerdir? İşte yanıtı...

Kira yardımı için gereken evraklar nelerdir?

Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile ilgili kanun ile ortaya çıkan kentsel dönüşüm kavramı ile ülkemizde ömrünü tamamlamış pek çok bina yenileniyor. Binaları yenilenecek hak sahiplerine ise mağdur olmamaları için belirli bir kira yardımı yapılıyor. Peki, kira yardımı için gereken evrakları nelerdir? İşte yanıtı...

Deprem risk analizi yapılıp, riskli olduğu belirlenen binalar başvuru yapılması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına alınıyor. Bu kapsamda binaların yıkılıp yerlerine yenisi yapılırken, binadaki hak sahipleri bazı imkanlardan yararlanıyor. Bunlardan birisi de kira yardımı olarak karşımıza çıkıyor. 

Kira yardımı, kentsel dönüşüm yapılacak olan binaların yıkılmasından itibaren, hak sahiplerinin barınma giderlerini karşılamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenen ödenektir. Bu ödenek hak sahiplerine 18 ay boyunca verilir. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise 1 defalık olmak üzere bakanlıkça taşınma yardımı verilir. 

Kira ve taşınma yardımı alabilmek için İstanbul, Bursa ve İzmir'de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurmak gerekiyor. Başvuru yapmadan önce gerekli evrakların hazırlanması gerekiyor. İşte kira yardımı için gereken belgeler...

Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl ve nereden alınır? Ayrıntılar için tıklayın...

Kira yardımı için gerekli belgeler 

Malik Başvurusu İçin:
1. Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3. Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı 
5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı
6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

* Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması
* Vekaletname aslı ve fotokopisi
* Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi