Kira yardımı sorgulama sayfası açıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı sorgulama sayfasını yayına aldı

Kira yardımı sorgulama sayfası açıldı!

21 Haziran 2014 / Emlakwebtv
Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin başlaması ile birlikte konut sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı yapılacağı açıklanmış ve bu yüzden başvurular alınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konu ile ilgili olarak devam eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kira yardımı sorgulama sayfası açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kira yardımı almak için yapılacak işlemlerden bahsedelim.

Malikler için kira başvurusunda istenen belgeler şöyle:
Tapu fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)
Tapu üzerinde bağımsız bölüm belli ise sadece tapu fotokopisi yeterlidir.
Tapu arsa paylı ise riskli binada oturduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait ) veya çevre temizlik, emlak vergisi dekontu.
Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)
Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru formu

Kira yardımı için dilekçe örneği
İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE
Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda gereğini arz ederim.


                                                                                                                                                                     ……/…./2014
Adı Soyadı-İmza
İletişim Bilgileri
Adres :
Telefon :
Banka Hesap Numarası (IBAN) :   

EKLER:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Üzerime kayıtlı faturası veya Riskli binada oturduğumu gösterir Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
3- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.

Kira yardımı nasıl sorgulanır?
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında "Kira Yardımı Başvurusu" yapan kişiler bu bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan bu sayfadan öğrenebilecek.

Kira Yardımı Sorgulamak İçin Tıklayınız

http://uygulamalar.csb.gov.tr/KiraYardimi/KisiLogin.aspx