Kira yardımı sorgulama

Kira yardımı sorgulama sayfası açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm projelerine hızla devam ediyor

Kira yardımı sorgulama

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan Kanunu; 2012 yılında kabul edilmiş olup, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projesi için hak korucuyu olmuştur. Yasanın uygulama yönetmeliği 2 Temmuz 2013'de değişmiştir. Bu bağlamda Kentsel Dönüşüm projelerinin uygulandığı bölgelerde, taşınmaz sahiplerine kira yardımı yapılması kararı da verildi.

Kira yardımı sorgulama sistemi geliştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kira yardımı konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Kira yardımı sorgulama işlemi içerisinde hangi evraklar gerekli olacak, neler yapılacak, ne kadar kira yardımı alınacak gibi birçok sorunun cevabına ulaşılabiliyor.

Kira yardımı sorgulama sayfası için tıklayınız

Kira yardımı sorgulama için gerekli evraklar nelerdir?
Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)
Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)