Kiracı hakları 2015!

Kiracısınız ve haklarınızın neler olduğunu bilmiyorsunuz. Kiracı hakları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu işe güvence altına alınmıştır. İşte kiracı hakları 2015!

Kiracı hakları 2015!

Kiracısınız ve haklarınızın neler olduğunu bilmiyorsunuz. Kiracı hakları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu işe güvence altına alınmıştır. İşte kiracı hakları 2015

Kiracı Hakları 2015

* Kira sözleşme süresi dolmadan evden çıkarılamaz. Ev sahibi sözleşme süresinin bitmesine 1 ay kala, kiracıya ihtarname çekmediği sürece, sözleşme kendiliğinden yenileniyor ve süresiz kontrat niteliğine sahip oluyor. 

* Kiracı, kiraya verenden kiralanan gayrimenkuldeki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir, bu sürede giderilmezse kiracı ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağı kira bedelinden düşebilir.

* Kiracı, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir. 

* Kiracı, kiraya verene zarar verecek değişikliğe yol açmamak kaydıyla, kiralananı tamamen yada kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. 

* Kiracı, kiralanan gayrimenkulden yeteri kadar yararlanamazsa, sözleşme süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçe ile evden çıkabilir. 

* Evin demirbaşları ile ilgili bölümlerin tadilatlarının bedeli ev sahibi karşılıyor. Sadece kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumludur. 

* Kiracının apartman yönetiminde fazla sorumluluğu yoktur. Yönetici olabilmesi için ev sahibinin vekaletname vermesi gerekiyor. 

* Kiracı evden çıkarken gayrimenkule zarar vermediği ve evi aldığı gibi bırakırsa depozitosunu alma hakkına sahip oluyor.