Konut sözleşmesinde değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkındaki Yönetmelikte, tüketiciye sözleşmeden cayma hakkı geliyor

Konut sözleşmesinde değişiklik

Resmi Gazete'nin bugün sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkındaki Yönetmeliği, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin usul ve esaslara yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre, tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

Yönetmelik, özellikle ön ödemeli konut satışında, tüketicinin cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, bu süre içinde satıcıya noterlik aracılığıyla yöneltilmesi gerekecek. Sözleşmeden dönülmesi halinde ise, satıcı, ön ödemeli konut satışından doğan vergi, harç ve diğer yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar bir bedelin tazminatını isteme hakkına sahip olabilecek.

Yönetmelik ayrıca, ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayın geçilemeyeceğini de karar bağladı. Yapılacak sözleşmenin şekli boyutunu da düzenleyen yönetmeliğe göre, sözleşme kurulmadan en az bir gün önce en az 12 punto büyüklüğünde ve anlaşılabilir bir dilde yazılacak. Sözleşmede ayrıca tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler, konut teslim tarihi gibi teknik bilgiler de bulunacak.