Konutun sosyal, felsefi ve tasarım boyutu

Yapı Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen "Konutun Gücü Adına" başlıklı konferans, dünyanın en önemli mimar ve tasarımcılarını buluşturdu. Farklı disiplinlerden gelen katılımcılar, konut-kent ve insan ilişkisini felsefi, sosyal ve tasarım boyutuyla masaya yatırdı

Konutun sosyal, felsefi ve tasarım boyutu

Yapı-Endüstri Merkezi, bu 6.'sını düzenlediği Konutun Gücü Adına başlıklı Konut Konferansı'nda, dünya yapı, mimarlık, tasarım ve inşaat sektörünün en önemli isimlerini bir araya getirdi. Farklı disiplinlerden gelen katılımcılarınkonut-kent-insan ilişkisini farklı boyutlarıyla incelediği konferanslarda, yapı dünyasının gelecek hayali konuşuldu. Konferansta söz alan bazı isimler ve konuşmalarından bazı başlıklar şöyle:

Konutun sosyal, felsefi ve tasarım boyutu

Sermaye lehine yönetilen zorlu bir kent politikası
Gizem Kıygı/Bir Umut Derneği Üyesi-Şehir Plancısı: "Sermaye lehine yönetilen yıpratıcı bir kent politikası sürecini yaşıyoruz. Bu derin sosyal sıkıntılara yol açabilir. Derbentliler bize farklı bir mahalle ve kent siyasetinin yaşanabileceğini gösterdi. Var olma mücadelesinde kendi talep mekanizmalarını oluşturabilecek mesafeye geldiler. Diğer insanlarla dayanışma halinde, kendi sokak ve mahallelerine sahip çıktılar..."

Konutun sosyal, felsefi ve tasarım boyutu

Kent yalnızca imar ve emsal midir?
Sinan Logie/Sanatçı-Mimar-Kentsel Aktivist: "Kente sadece imar ve emsal odaklı bakmak üzerine kurulu kent politikaları kenti yaşanmaz hale getirecektir..."

Göz ve temas biterse
Murat Germen/Sanatçı-Fotoğrafçı-Akademisyen-Mimar: Gökdelen karşıtı bir insanım. Alçak katlı yapıların arasında insani ölçek, açık alanlarda birbirleri ile göz ve söz teması kurabilen insanlar tarafından kurulur. Bu insanlar, yüksek katlı yapılara yerleştirildiğinde birbirlerinden kopmaya başlar. Bizdeki yüksek yapılar, Hong Kong ya da New York'ta olduğu gibi kent yaşamının ve karakterinin bir parçası değil. Gündüz ancak güvenlik gözetiminde erişim sağlanabiliyor, gece erişim sağlayabileceğimiz gökdelen sayısı ise çok az."

Günlük dönüşüm rehberi
Andrew Howard/Better Block Kurucu Ortağ
ı:  "Bütün dünyada insanların kendilerini rahat hissedebileceği mekanlar yaratmak istiyorum. İnsanlar artan trafik ve nüfus yoğunlundan korkmaya başladı; son 20 yılda konut ve kent politikaları da bu doğrultuda oluşturuldu. Amerika'da dönüşüm için bürokrasi ve kurallar karşısında sert mücadele verdi. "