Kuşdili Çayırı yeşil alan olacak

İstanbul Kadıköy'deki tarihi Kuşdili Çayırı'na yapılması planlanan Alışveriş merkezi ve otopark projesine iptal karar çıktı

Kuşdili Çayırı yeşil alan olacak

İstanbul Kadıköy'deki tarihi Kuşdili Çayırı'na yapılması planlanan Alışveriş merkezi ve otopark projesine iptal karar çıktı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi Kuşdili Çayırı alanının  'çayır özelliği koşullarında yeşil alan' olarak kullanılması gerektiğine karar verdi. 

Kadıköy Belediyesi, Kuşdili Çayırı'na Alışveriş merkezi ve otopark yapılmasının önünü açan 1/bin ölçekli Uygulama Amaçlı İmar Planı ve 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının iptali için yargıya başvurmuş, Kuşdili Çayırı'nda yapılaşmayı öngören planların iptalini talep etmişti. 

İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında onaylanan imar planlarını oybirliği ile iptaline karar verdi. Kararda, imar planlarının, 'şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır' ifadeleri yer alıyor. 

Kuşdili Çayırı yeşil alan olacak

30 Eylül 2015 tarihinde alınan kararda, eski İstanbul mesire alanlarından ve 3. Derece Doğan Sit Alanı olarak belirlenen Kuşdili Çayırı'nda koruma ilkelerinin geçerli olduğu belirtildi. Kuşdili Çayırı'nın yapı yopunluğu yerine çayır özelliği koşullarında yeşil alan olması gerektiği, Alışveriş merkezi ve otopark projesinin Kadıköy'e yoğunluk, ulaşım, yapılaşma gibi unsurlar açısında olumsuzluk getireceği belirtildi. 

İptal kararı verilen davada, dava masrafı ve avukatlık ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan eşit oranda tazmin edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı 30 gün içerisinde Danıştay'a itiraz edebilecek.