Milli Emlak'tan Kağıthane'de satılık arsa

İstanbul Kağıthane ilçesinde bulunan Hazine'ye ait taşınmaz 28 Haziran'da açık teklif usulü ile satışa sunulacak

Milli Emlak'tan Kağıthane'de satılık arsa

İstanbul Kağıthane ilçesinde bulunan Hazine'ye ait taşınmaz 28 Haziran'da açık teklif usulü ile satışa sunulacak. Satışa sunulacak olan taşınmaz 77 metrekare olup, tahmini bedel ise 246 bin 400 TL olarak belirlenmiştir. Arsanın imar durumu ise konut alanı + yol olarak belirnmiştir. 

Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ''Açık Teklif Usulü'' ile 28 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00'de satışa sunulacaktır. 

İlgili ilana linkten ulaşabilirsiniz.

Dosyayı indirmek için tıklayın.

 

Kağıthane satılık arsa ihalesine katılmak isteyenlerin; 

a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.                      
          
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,                          
               
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.                                      

Yapılacak olan ihaleye ait şartnameye www.ist-def.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İhaleye katılacak olanlar yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurarak temin edebilirler.