Miras hukuku mal paylaşım oranları 2014

Miras hukuku mal paylaşım oranlarının eş ve çocuklar arasında nasıl dağıtıldığını öğrenmek için tıklayın.

Miras hukuku mal paylaşım oranları 2014

Birçok insanın merak ettiği konuların başında geliyor, miras hukuku mal paylaşım oranları. Konuya açıklık getirmeden önce miras hukukunda yasal mirasçıların kimler olduğuna netlik kazandırmakta fayda var.

Miras hukuku ışığında yasal mirasçılar; eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık ve alt soy olan kişiler olarak sıralayabiliyoruz. Tabi bu noktada altını çizmemiz gereken bir husus daha bulunuyor. O da, kanuna göre ölen kişi mirasçı bırakmıyorsa, bu durumda miras devlete kaldığı. 

Şimdi gelelim miras hukuku mal paylaşım oranlarının nasıl dağıldığına. Kanuna göre, söz konusu mirasın eş ve çocuklar arasındaki dağılımı şu şekilde gerçekleştiriliyor;

*Ölen kişinin eşi mirasın dörtte birini alır,

*Geri kalan tutar yani mirasın dörtte üçü mirasçının çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır,

*Ölen kişinin çocuğu yoksa, eş mirasın yarısını alır. Kalan tutar ise çocuk olmaması sebebiyle miras sahibinin anne ve babası arasında eşit şekilde paylaştırılır.

*Ölenin eşi, çocuğu ve anne babasının olmadığı durumlarda ise büyük ana ve büyük babalar devreye girer. Bu kişiler, eşit olarak kalan mirası paylaşır. Ancak büyük anne ve büyük babalar ölmüşse, bu sefer büyük ana ve büyük babaların her derecede halefıyet yoluyla kendi altsoyları mirası paylaşır.