Miras intikali için gerekli belgeler

Miras intikali nasıl yapılır, miras intikali için gerekli belgeler nelerdir?

Miras intikali için gerekli belgeler

Miras intikali için gerekli belgeler listesini vermeden önce miras intikalinin ne olduğunu açıklayalım. Miras intikali, kişinin ölümü halinde üzerine kayıtlı taşınmaz mallarının yasal mirasçılarına geçmesidir. Miras intikali için öncelikle mahkemeden veraset belgesi veya veraset ilamını alması şart. Bu işlemden sonra yasal mirasçılara Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemi tanımlanır. Peki miras intikali için gerekli belgeler listesinde neler var?

-İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,

-İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,

-İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,

-Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

-Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği,

-Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,

-Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası.