Mirasın intikalı nedir, nasıl yapılır?

Gayrimenkul sahiplerinin ölümü halinde mirasçılara kalan mülkiyet hakkı ile ilgili karşımıza çıkan mirasın intikali nedir, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Mirasın intikalı nedir, nasıl yapılır?

Gayrimenkul sahiplerinin ölümü halinde mirasçılara kalan mülkiyet hakkı ile ilgili karşımıza çıkan mirasın intikali nedir, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Mirasın intikali, taşınmaza ait tapu kaydında görünen kişinin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mirasçılara geçmesi için yapılan işlemlere mirasın intikali denir. Mirasın intikali gayrimenkulün veraset belgesine göre mirasçılar adına tescillidir. Mirasın intikali işlemlerinin yapılabilmesi için veraset ilanı çıkarılması gerekir. Veraset ilamının çıkarılmasının ardından miras intikal işlemleri yapılabilir. 

 

Mirasın intikalı nedir, nasıl yapılır?

 

Mirasın intikali nasıl yapılır? 
Mirasçılara intikal eden gayrimenkuller ile ilgili işlem gerçekleştirebilmek için öncelikle veraset ilamı çıkarılmalıdır. Veraset ilamının ardında tapu dairesine istenen belgeler ile başvurmak gerekiyor. İşlem için gereken belgeler ise şöyle; 

- Taraf, varsa temsilcisine ait kimlik belgesi
- 1 adet fotoğraf
- Temsil varsa temsile ilişkin belge (Vekaletname, vasi kararı, vb.)
- Veraset belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alınan aslı ve onaylı örneği)
-Taşınmaza ait tapu senedi

Mirasın intikali işlemlerinin ardından yasal mirasçılar, taşınmazların yeni sahibi olurlar. Ölüm durumunda miras bırakanın adına kayıtlı taşınmazın iki yol içinde mirasçıları tarafından tapuda intikali yapılıp kendi adlarına kayıt yaptırmamaları durumunda Tapu Sicil Müdürlükleri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi'nden mirasçılık belgesi alıp, mirasçılar adına tescil işlemi yapabilir.