Muvafakatname nedir, hangi durumlarda gerekir?

Bazı özel durumlarda istenen muvafakatname nedir, nereden alınır, hangi durumlarda ortaya çıkar? sorularının yanıtı bu yazımızda!

Muvafakatname nedir, hangi durumlarda gerekir?


Muvafakatname nedir? Bu soru, bazı özel durumlarda merak ettiğimiz sorulardan biri. Sizlere muvafakatnamenin tanımını ve hangi durumlarda ortaya çıkacağını açıklamaya çalışacağız. Sözlükteki tanımıyla muvafakatname, "İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge" olarak açıklanıyor.

Muvafakatname nedir? 

Bir kişinin kendi dışında bir başka özel ya da tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesidir, muvafakatname. Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren haliyle muvafakatname, Medeni Kanuna göre bir kimsenin oturduğu evi satmak istediğinde eşten mutlak alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışını geçersiz kılan belge anlamına geliyor. Söz konusu bu belgelerin düzenlenme yeri ise noterler.

Muvafakatname nedir, hangi durumlarda gerekir?

Muvafakatname nereden alınır?

Muvafakatname noterden alınır.

Muvafakatname nedir, hangi durumlarda gerekir?

Muvafakatnamenin istendiği o özel durumlar hangileri?

* Evli bir kişinin oturduğu evi satmak istediğinde eşinden muvafakatname alması gerekiyor.

* Veraset ve intikal yoluyla bir aracın devrinde varislerden reşit olmayan varsa noterlikte muvafakatname düzenlenebiliyor.

* 18 yaşından küçüklerin bir klüpte spor etkinliği yapabilmesi için muvafakatname isteniyor.

* Ayrılmış ebeveynlerin çocukları için pasaport çıkarılması gerektiğinde çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname isteniyor.

Muvafakatname nedir, hangi durumlarda gerekir?

Muvafakatname içeriği nasıl olmalıdır?

Muvafakatname içeriğinde "Belge Tipi", "Arazinin Bulunduğu Yer", "Mevkisi", "Ada No", "Parsel No", "Toplam Alanı" bulunmaktadır. Muvafakatname örneğinde ayrıca Muvafakat veren hissedarların "Adı Soyadı", "TC Kimlik NO", "Baba Adı", "Doğum Tarihi", "Hisse Oranı", "Hisse Miktarı", "İmza" gibi noktalar da yer almaktadır. Muvafakat alan hissedarın da "Adı Soyadı", "TC Kimlik No", "Kendi Hisse Oranı", "Kendi Hisse Miktarı", "Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı", "İmza" bilgilerine mutlaka yer verilmelidir.