Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Muvafakatname örneği içerisinde olmazsa olmaz belli başlı maddeler yer almakktadır

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır? Sorusuna cevap vermeden önce Muvafakatname Nedir? Ne İşe Yarar? Gibi soruların cevaplarını verip, kafa karışıklıklarını giderelim.

Yeni medeni kanuna göre kişi oturulan evi satmak istediğinde eşinden mutlak surette alınması gereken aksi halde gayrimenkul satışının geçersiz olabileceği evraklara muvafakatname denir. Daha detaylı anlatımıyla; Muvakafakatname, kişinin şahsı dışında başka bir özel veya tüzel kişiyi, üzerindeki haklar ve izinler kapsamında yetkilendirilmesini sağlayan ve söz konusu şahsın özel bir kabul, yetki ya da izin belgesidir.

Noterden alınan Muvafakatname fiyatları 40-50 TL’dir. 

Emlakta Muvafakatname nedir?
-Evli olan birey, yaşadığı evi satmak istediğinde mutlaka eşinden muvafakatname alması şart.
-Miras yoluyla bir taşınmazın ya da taşıtın devir teslim işleminde devralan 18 yaşın altında ise muvafakatname istenir. 

Muvafakatname Örneği Nasıl Hazırlanır?
Muvafakatname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır. Bir Muvafakatnamede mutlaka "Belge Tipi", "Arazinin Bulunduğu Yer", "Mevkisi", "Ada No", "Parsel No", "Toplam Alanı" bulunmaktadır. Muvafakatname örneğinde ayrıca Muvafakat veren hissedarların "Adı Soyadı", "TC Kimlik NO", "Baba Adı", "Doğum Tarihi", "Hisse Oranı", "Hisse Miktarı", "İmza" gibi noktalar da yer almaktadır. Muvafakat alan hissedarın da "Adı Soyadı", "TC Kimlik No", "Kendi Hisse Oranı", "Kendi Hisse Miktarı", "Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı", "İmza" gibi noktalar olmalıdır.