Muvafakatname örneği

Muvafakatname örneğine haberimizden ulaşabilirsiniz

Muvafakatname örneği

Muvafakatname  herhangi bir konuda izin alınması gerekilen kişiden izin verildiğine dair üzerinde gereken bilgilerin yazılı olarak bulunduğu belge olarak bilinir.

Muvafakatname istenilen durumlar birden fazladır. Noterden 60 TL’ye alınabilen Muvafakatname reşit olmayan varisler için, satılacak evden eşin izni için, ayrılmış ebeveyn çocuklarının resmi işlemleri için, 18 yaşına gelmemiş bir kişinin bir kulüpte spor faaliyetlerinde bulunabilmesi için istenebilir.

Muvafakatname örneği
Muvafakatname örneği içerisinde "Belge Tipi", "Arazinin Bulunduğu Yer", "Mevkisi", "Ada No", "Parsel No", "Toplam Alanı" bulunmaktadır. Muvafakatname örneğinde ayrıca Muvafakat veren hissedarların "Adı Soyadı", "TC Kimlik NO", "Baba Adı", "Doğum Tarihi", "Hisse Oranı", "Hisse Miktarı", "İmza" gibi noktalar da yer almaktadır. Muvafakat alan hissedarın da "Adı Soyadı", "TC Kimlik No", "Kendi Hisse Oranı", "Kendi Hisse Miktarı", "Parselde Kullanacağı Toplam Hisse Miktarı", "İmza" gibi noktalar olmalıdır.