Nijeryalılar plastik şişelerle ekolojik evler inşa ediyor

Nijerya, konut krizine çözüm bulmak için dünyada bir ilke imza atarak plastik şişeleri bir araç olarak kullanmaya karar verdi

Nijeryalılar plastik şişelerle ekolojik evler inşa ediyor

Nijerya, konut krizine çözüm bulmak için dünyada bir ilke imza atarak plastik şişeleri bir araç olarak kullanmaya karar verdi. Ülkede, barınma sorununu çözmek için yüksek maliyetli ev yapımı yerine plastik şişeler ve çamurdan evler inşa ediliyor. Üstelik bu evlerin en önemli özelliği, çevre dostu olmaları.

16 milyon konuta ihtiyaç duyulan ülkede geleneksel yöntemlerle ev inşa etmenin maliyeti yüksek. Nijerya da bu maliyetlerden dolayı sivil toplum örgütlerinin önerdiği bir ev yapımına başvuruyor. Halk, plastik şişelerden ve çamurdan ev yapımına başlıyor. Plastik kullanımının fazla olması ve doğaya verdiği zararın da çok çok yüksek olması, yeni bir kullanım alanı yaratma fikrini ortaya çıkarıyor. Tüm bunları göz önünde bulunduran halk, STK'lar tarafından öne sürülen plastik şişelerden ev inşa etme fikrini benimseyerek işe koyuldu.

Nijeryalılar plastik şişelerle ekolojik evler inşa ediyor

Kaduna'da kurulmuş olan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği'nin, Londra'da kurulmuş Afrika Toplumu Vakfı'nın yardımıyla geliştirdiği proje, konut sorununa çözüm bulmak ve çevresel duyarlılığı arttırmayı hedefliyor. Bu projeyle, hemen her gün 3 milyondan fazla plastik şişenin çöpe gittiği Nijerya'da sadece fazla plastiklerin değerlendirilmesi düşünülmüyor, aynı zamanda evlerin sıfır karbon emisyonu fikriyle üretilmesi planlanıyor.

Nijeryalılar plastik şişelerle ekolojik evler inşa ediyor

Aynı zamanda evlere, güneş panelleri ve geri dönüştürülmüş insan ve hayvan atıklarındaki metan gazı ile enerji sağlanması tasarlanıyor.

Şişe evleri tasarlamak için ilk olarak işçiler plastik şişeleri kumlarla dolduruyor ve ardından çamur ve çimentoyu kullanarak bunları bir araya getiriyor. Bir araya getirilen içi dolu plastik şişeler cüruf briketlerinden çok daha dayanıklı bir duvar oluşturuyor. 2 odalı bir evi toplamda 14.000 plastik şişe ile tamamlayabiliyorsunuz.

Nijeryalılar plastik şişelerle ekolojik evler inşa ediyor

Çevre dostu olmalarının yanında bu evler aynı zamanda yangına ve depreme dayanıklı olma özelliği de taşıyor.

Bu uygulama birçok ülkedeki plastik atıklar için uygulansa, evsiz insanlar için ev istihdam etmek mümkün hale gelir. Yılda milyarlarca plastik şişe atık sahalarına gidiyor. Sokaklarda yaşayan insanlar düşünüldüğünde plastik evler evsizlik sorununa da önemli bir çözüm olarak düşünülebilir.