Noter vekalet ücreti 2014

2014 yılında noter vekalet ücretleri değişti mi? Noter vekalet ücreti 2014 için tıklayın.

Noter vekalet ücreti 2014

Kişinin kendisi yerine başka birini ataması ya da diğer bir ifadeyle o kişiye kendisini temsil etme hakkını vermesi vekalet yoluyla oluyor. Vekaletname belgelerini veren kurumlar ise noterler. Belli bir ücret karşılığında vekalet işlemlerini düzenleyen noterler, vekalet türüne göre farklı bir fiyatlandırma yapıyor. Peki noter vekalet ücreti 2014 yılında değişti mi? İşte çeşitlerine göre 2014 yılı vekalet ücretleri:

*Normal noter vekalet ücreti 2014: 46.57 lira,

*İmza sirküleri noter vekalet ücreti 2014: 33.27 lira,

*Araç satış noter vekalet ücreti 2014: 62.62 lira,

*Diploma tastik vekalet ücreti 2014: 27.02 lira,

*Düzenleme şeklinde vekalet ücreti 2014: Yaklaşık 80 lira.

Noterlerce düzenlenen vekaletnameler için gerekli belgeler de vardır. Bu belgeleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

*Kişilerin vekalet vermek için TC kimlik numaralarını ve 2 adet fotoğraflarını ibraz etmeleri istenir.

*Tüzel kişiler için ise, yetkili kişiden imza sirkülerinin, kimliğinin ve talimatlarını içeren bir belgenin ibrazı istenir.

*Eğer vekaletname Türkiye'de hazırlanıp yurtdışında kullanılacaksa, o ülkenin anadiline bir yeminli tercüman tarafından tercümesi gerekir.