Ofis pazarı siyasi belirsizliğin gölgesinde kaldı

İstanbul Ofis pazarı, yılın üçüncü çeyreğini durağan kapadı. Propin tarafından hazırlanan rapora göre bu durum, hükümetin kurulamaması ve erken seçim kararına paralel olarak büyüyen ekonomik belirsizliklerden kaynaklandı

Ofis pazarı siyasi belirsizliğin gölgesinde kaldı

Propin tarafından hazırlanan ve 2015'in üçüncü çeyreğini baz alan İstanbul Ofis Pazarı raporu, ekonomik ve siyasi belirsizlik atmosferinin ofis pazarına olumsuz bir etki sunduğunu ortaya koydu. Rapora göre 2015'in üçüncü çeyreğinde kurumsal kiralama ve satın almalar yerine, stoka eklenen ofis alanları belirleyici bir rol oynarken, büyük alanlı ofis kiralamaları gözlemlenmedi.

En yüksek ofis kiraları nerede?
Propin raporuna göre 2015 yılının üçüncü çeyreğinde en yüksek kira talebi, MİA bölgesinde yer alan Levent-Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe çizgisi üzerinde gerçekleşti. Bu aks üzerinde en yüksek kira metrekare başına 45 ABD doları olarak gerçekleşti. 

Ofis pazarı siyasi belirsizliğin gölgesinde kaldı

Siyasi belirsizliğin gölgesinde: Boşluk ve kira bedelleri
Propin raporunun ilgi çekici sonuçlarının başında Merkezi İş Alanı olarak betimlenen bölgelerde A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranının yüzde 26.1 olarak gerçekleşmesi oldu. Bu oran B sınıfı ofislerde yüzde 11.1 düzeyinde gerçekleşti. Merkezi İş Alanı bölgelerinde kira ortalaması ise, A sınıfı ofis binalarında metrekare başına 30.8 ABD doları olarak gerçekleşirken B sınfı ofis binalarında ise metrekare başınad 15.9 ABD doları olarak gerçekleşti.

MİA dışı istatistikler
Söz konusu rakamlar MİA dışı alanlarda da olumsuz görünümünü sürdürdü. Propin roporuna göre, MİA Dışında kalan Avrupa bögelerinde A sınıfı ofislerdeki boşluk oranı yüzde 16.7, kira ortalamaları ise metrekare başına 17.7 ABD doları olarak belirlendi. Bu rakam Anadolu yakasında boşluk oranlarında yüzde 18.1, kira ortalamaları açısından da metrekare başına 21.9 ABD doları düzeyinde gerçekleşti.