ÖİB’in İstinye’deki arsaları için son tarih 13 Mayıs

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sarıyer İstinye’deki 6 parseli yeniden ihaleye çıkarıyor. Arsalar için son teklif tarih ise 13 Mayıs

ÖİB’in İstinye’deki arsaları için son tarih 13 Mayıs

10 Nisan 2014/ Emlakwebtv
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB); Sarıyer İstinye'deki Boğaziçi alanında imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına ve plan kısıtlamaları 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu tabi olan ve  İstinye Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama Planı sınırları içerisinde yer alan ve toplam 158.497,62 metrekare yüzölçümlü taşınmazların 76.007 metrekaresi mevcut plan içerisinde Turizm Tesis Alanı (E:1.00, Hmaks: 9.50 m.) kullanımında bulunan ve aşağıda detayları belirtilen; 6 arsayı özelleştirecek. Arsalar için geçici teminat tutarı 25 milyon TL ve ihale şartname bedeli 25 bin TL olarak belirlendi.

1. Arsa: 380 ada, 38 no.lu parseldeki 27.795,00 metrekare yüzölçümlü (Geri Görünüm Bölgesi: ~8.434 metrekaresi park alanı, ~6.143 metrekaresi turizm tesis alanı, ~5.645 metrekaresi eğitim tesis alanı, ~5.767 metrekaresi yol alanı, ~1.046 metrekaresi çocuk bahçesi alanı, ~425 metrekaresi kreş alanı ve ~335 metrekaresi konut alanı)

2. Arsa: 380 ada, 17 no.lu parseldeki 18.166,00 metrekare yüzölçümlü (Geri Görünüm Bölgesi: ~7.483 metrekaresi turizm tesis alanı, ~8.429 metrekaresi park alanı, ~435 metrekaresi konut alanı ve ~1.819 metrekaresi yol alanı),

3. Arsa:  380 ada, 18 no.lu parseldeki 15.485,00 metrekare (Geri Görünüm Bölgesi: ~14.232 metrekaresi turizm tesis alanı, ~117 metrekaresi park alanı ve ~1.136 metrekaresi yol alanı),

4. Arsa: 360 ada, 3 no.lu parseldeki 53.546,00 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: ~19.577 metrekaresi park alanı, Geri Görünüm Bölgesi: ~32.178  metrekaresi turizm tesis alanı ve ~1.791 metrekaresi yol alanı),

5. Arsa: 360 ada, 64 no.lu parseldeki 27.980,00 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: 27.980  metrekaresi park alanı),

6. Arsa: 1352 ada, 7 no.lu parseldeki 15.525,62 metrekare yüzölçümlü (Ön Görünüm Bölgesi: ~221  metrekaresi yeşil alan, Geri Görünüm Bölgesi: ~15.304,62 metrekaresi turizm tesis alanı)imarlı gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı.