Ortak Alan Sigortası'nda sorumluluk yöneticide

Site ve apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyor

Ortak Alan Sigortası'nda sorumluluk yöneticide

Kat Mülkiyet kanunun 20/b, 21, 35/c ve 53'üncü maddelerinde yer alan sigorta zorunluluğunun Ortak Alanlar sigortasının önemine dikkat çektiğini belirten Özser Group Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı H.Necmi Üze,

"Kat Mülkiyet Kanunu ile kapsamı ve teminatları belirlenen Ortak Alanlar Sigortası'nın sorumluluğu kanunlarla yönetime verilmiştir. Herhangi bir hasar durumunda, tüm sorumluluk yönetime aittir ve hasar tazminatını karşılamak yönetimin sorumluluğundadır" diye konuştu.

Ortak yaşam merkezleri için zorunlu sigorta
"Ortak Alanlar Sigortası, 634 nolu Kat mülkiyet Kanunu ile konut, iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve tüm genel ortak yaşam merkezleri için zorunlu tutuldu.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan H. Necmi Üze, Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan betonarme apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarda meydana gelebilecek maddi zararlara ilişkin olarak: 'üçüncü şahıslara gelebilecek maddi yada bedeni zararlar ve bu alanların hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile Yangın Teminatı' nın yanı sıra isteğe bağlı ek teminatlar da verilebilmektedir. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak alanlar poliçesine dahil edilmiştir.' ifadesini kullandı. 

Ortak Alanlar Sigortası Teminatları
H.Necmi Üze, "Ortak Alanlar Sigortası yaptırılırken otomatik teminatlar olan yangın, yıldırım, infilak gibi teminatların yanı sıra dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, yakıt sızması, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma masrafları, komşuluk mali sorumluluk, geçici barınma giderleri, yeni yatırımlar teminatı, enflasyon koruma klozu, eksik sigorta klozu, izolasyon hasarları, cam kırılması ek teminatlar olarak poliçeye eklenebilmektedir" diye konuştu.