Ortak yerler nelerdir?

Özellikle konut sayısı fazla olan sitelerde ortak yerlerin kullanımında bazı sorunlar yaşanıyor. Peki ortak yerler nelerdir? işte yanıtı...

Ortak yerler nelerdir?

Özellikle konut sayısı fazla olan sitelerde ortak yerlerin kullanımında bazı sorunlar yaşanıyor. Peki ortak yerler nelerdir? işte yanıtı... 

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve kullanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Ortak yerler sözleşme ile belirtilebilir. Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen yerler ise sözleşmede olmasa bile ortak yerlerden sayılır. 

Ortak yerler nelerdir?
- Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar. Koridorlar ve buralarda yer alan genel tuvalet ve lavabolar. 
- Kapıcı daire veya odaları, çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, garajlar, elektrik, su ve saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar, sığınaklar ve genel su depoları. 
- Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yangın emniyet merdivenleri, çöp kanalları, kalorifer, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri. 

Ortak yerlerin kullanımı nasıl olur?
Ortak yerleri, kat malikleri kendi çıkarları için kullanamaz ve değişiklik yapamaz. 

-Kat malikleri gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyete göre malik olur. 
- Kat malikleri ortak yerleri kullanabilir. 
- Kat malikleri ortak yerlerin kullanımında isteklerine göre değişiklik yapamaz. 
- Anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve boya badana yaptıramaz. 
- Ortak yerler düzgün kullanılmalı ve korunmalıdır. Buralardan elde edilecek faydanın çoğalmasını sağlayacak yenilikler ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile yapılır.