Rayiç bedel hesaplama formülü

Rayiç bedelin nasıl hesaplandığı emlakta merak edilen konular arasında. İşte sizlere rayiç bedel hesaplama formülü...

Rayiç bedel hesaplama formülü

Rayiç bedelin nasıl hesaplandığı emlakta merak edilen konular arasında. İşte sizlere rayiç bedel hesaplama formülü... 

Güncel piyasa şartları ile doğrudan orantılı olan rayiç edel, piyasa baz alınarak hesaplanıyor. Bir taşınmazın rayiç bedelini hesaplamak için o taşınmazın değerini belirleyecek tüm unsurları bulundurmak gerekiyor. Bunlar içerisinde; taşınmazın bulunduğu mahalle, ulaşım, manzara, sokak, arz-talep ve lokasyon yer alıyor. Rayiç bede hesaplamada, konutun bulunduğu şehir, merkez ya da merkez dışında olup olmadığı, önemli ulaşım noktalarına yakınlığı gibi birçok unsur önemli. 

Rayiç bedel hesaplama
Tapu rayiç bedeli hesaplamada taşınmazın yer aldığı semtteki en az üç evin rayiç bedeli hesaplanıyor. Bunların rayip bedelinin toplamını, üç evin toplam metrekaresine bölerek; bu semtteki metrekare başına kaç lira rayiç bedel olduğu bulunuyor. Metrekare başına düşen rayiç bedel, esas rayiç bedeli bulunmak istenen evin metrekaresi ile çarpılır. Bu şekilde evin gerçeğe yakın değeri bulunur. Rayiç bedel hesaplamada bir sonraki adım ise kısmen rayiç bedelini hesaplayacağımız evin, diğer üç ev ile aralarındaki eksikli ve fazlalıklar bulunur. Bunlar sonucunda bedeli etkileyen sonuçlar gözönüne alınarak, 10 üzerinden objektif puanlanır.