Riskli bina tespit süreci

Kentsel dönüşüm çalışmaları için riskli binaların yıkılıp yenilenmesi gerekiyor. Oturduğu binaya risk tespiti yaptırmak isteyenler fakat sürecin nasıl işlediğini bilmeyenler için riskli bina tespit sürecini derledik...

Riskli bina tespit süreci

Kentsel dönüşüm çalışmaları için riskli binaların yıkılıp yenilenmesi gerekiyor. Oturduğu binaya risk tespiti yaptırmak isteyenler fakat sürecin nasıl işlediğini bilmeyenler için riskli bina tespit sürecini derledik...

Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını öğrenebilmeniz için deprem risk raporu almanız gerekiyor.  Bu rapor için yapamanız gerekenler ise şöyle; 

Riskli bina tespit süreci

Riskli bina tespit süreci
Binanızın deprem riskini öğrenebilmeniz için ilk yapılması gereken uzman kuruluşlara başvurmak. Bu kuruluşlar şöyle sıralanıyor; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar. 

Riskli bina tespiti yaptırmak için çoğunluk aranmıyor. Binada oturan tek bir kişinin başvurusu ile tespit yapılabiliyor. Müracaat için ise tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi yeterli oluyor. Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalar, tespiti yapanlar tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildiriliyor. 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde hazırlanan rapor inceleniyor. Raporda eksik ya da yanlış bilgi bulunursa raporlar ilgilisine iade ediliyor, diğer raporlarsa ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. Müdürlük tarafından tespit edilen eksit ya da yanlış bilgiler geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde düzenlenerek Müdürlüğe sunuluyor. 

Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden onaylaması yapılır. İncelemeler sonucunda riskli olan yapı 10 iş günü içerisinde Tapu Müdürlüğü'ne bildirilir. Tapu Müdürlüğü, söz konusu bina ile ilgili tapu kütüğüne riskli yapı belirtmesi işaretler ve hak sahiplerine durum tebliğ edilir. 

Riskli bina tespit süreci, Riskli bina tespitinden sonra, tespite karşı olan malikler on beş gün içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar teknik heyet tarafından incelenir. Riskli yapı tespitinin, itiraz ile değişmesi durumunda, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen bina taşınmazların maliklerine ise, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek binanın yıktırılması istenir. 

Riskli yapının süre sonunda yıktırılıp yıktırılmadığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve riskli yapı yıktırılmamış ise, yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmamak üzere ek süre verilir ve tebligatta bulunulur.