Sayıştay'dan "Saraya" kanuna karşı "hile" uyarısı

Sayıştay Başkanlığı, 2014 yılı denetimine ilişkin olarak hazırladığı raporunda Atatürk Orman Çiftliği'nin kiralama yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na devredilmesini "kanuna karşı hile" ifadesiyde değerlendirdi

Sayıştay'dan

2014 yılı denetim raporunda, Atatürk Orman Çiftliği'nin Atatürk'ün bıraktığı miras olduğuna dikkat çeken Sayıştay Başkanlığı, arazilerin kiralanma yoluyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na devredilmesini eleştirdi. Atatürk Orman Çiftiği arazilerinin kiralama olarak tanımlanan ve fiilen devir veya kullanıma açılmasına yol açacak yöntemlerin "kanuna karşı hile" anlamına geleceğini söyleyen Sayıştay,

"Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir. Atatürk'ün bağış mektubu doğrultusunda AOÇ arazilerinin mümkün olduğunca ağaçlandırılması gerektir. İşgal niteliğindeki yapılaşmaya son verilmelidir..." değerlendirmesini yaptı. 

Sayıştay'dan "Saraya" kanuna karşı "hile" uyarısı

Atatürk'ün bağışı yıldan yıla küçüldü
Sayıştay'ın 2014 yılı Denetim Raporu Atatürk Orman Çiftliği üzerinden yürüyen tartışmalara bir yenisini ekledi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ imzalı habere göre, tüm engelleme çabalarına rağmen Ulu Önder Atatürk'ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekarı buluna araziyi bağış mektubu ile millete mal ettiği, bu 5 çiftlikten en büyüğü olan Atatürk Orman Çiftliği'nin de giderek küçüldüğünü hatırlattı. Bağışlanan tarilerde 55 bin 540 dekar olan arazinin, zamanla bağış, satış ve işgallerle birlikte 33 bin dekara kadar gerilediğini vurgulayan Sayıştay AOÇ arazilerine el atmaların da devam ettiğini söyledi.

Sayıştay'dan "Saraya" kanuna karşı "hile" uyarısı

Miras doğrultusunda AOÇ arazilerinin mümkün olduğunca ağaçlandırılması ve araziye yönelik satış, kiralama ve işgal gibi uygulamaların önlenmesi yolunda çalışılması gerektiğini vurgulayan Sayıştay, AOÇ arazilerinin Ankara Büyükşehir ve Başbakanlık olmak üzere pek çok kamu kurumu ve kamusal hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarca kiralanmakta olduğunu, çiftlik arazisinin en büyük kullanıcı ve kiracılarının da bunlar olduğunu söyledi.