Şerh ne demek?

Emlak terimlerinde sık sık karşımıza çıkan Şerh ne demek? Tapu şerhi nedir? Şerh hakkında merak edilenler ve yanıtı...

Şerh ne demek?

Emlak terimlerinde sık sık karşımıza çıkan Şerh ne demek? Tapu şerhi nedir? Şerh hakkında merak edilenler ve yanıtı...

Şerh ne demek?

TDK (Türk Dil Kurumu) Şerh kelimesini, açma, ayırma ve açık ve ayrıntılı olarak anlatma olarak tanımlıyor. Emlak terimlerinden biri olan Tapu şerhi ise taşınmaz mal sahibinin tupusuna haklarını kısıtlamak amacı ile tapu kütüğüne yazılan husus olarak biliniyor. 

Tapu şerhi nedir?

 Tapu Şerhi aynı zamanda hak sahibini uyarı niteliği taşır. Beş sene devam edebilen şerhin bu beş sene geçtikten sonra hiçbir hükmü kalmaz. Konut alıp, satış vaadi sözleşmesi yapıyor ve konutunuza sahip oldunuz. Konut ödemelerini satıcıya yapamadığınız takdirde satıcı olan kişi tapunuza şerh koyma hakkına sahip oluyor. Bu durumda almış olduğunuz konut üzerindeki haklarınıza kısıtlama gelebiliyor. 

Tapu Kanunu'na göre Şerh

Satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1009. Maddesi'nde öngörüldüğü gibi 6.11954 tarih ve 6217 sayılı kanunla Tapu Kanununun 26. maddesine yapılan değişiklik ile, satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı kabul edilmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesine eklenen 5. fıkraya göre: Noterlik Kanununun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.