Site aidatı nasıl belirlenir?

Apartman ve sitelerde ortak kullanım alanları giderleri belirlenen aidat ile karşılanır. Peki, site aidatı nasıl belirlenir? İşte yanıtı...

Site aidatı nasıl belirlenir?

Her ay apartman ve siteler için belirlenen miktarda alınan site aidatları ortak kullanım alanlarının giderleri için toplanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre site aidatları ortak kullanım alanları giderlerini karşılamak için kullanılır. Bir site ya da apartmanda oturmaya karar verdiyseniz orada toplamam aidat miktarını ödemek zorundasınız. İşte site aidatı nasıl belirlenir? 

Site aidatı nasıl belirlenir? 
Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20'ye göre; kat maliklerinden her biri aralarında başka bir türlü anlaşma olmadıkça;

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla sorumlu oluyor.

Site aidatı, sitenin giderlerine göre belirleniyor. Site içerisinde bağımsız bölüme sahip ya da kiracı olarak bağımsız bölümde oturanlar tarafından ödeniyor. Apartman ya da sitelerde oturuyorsanız belirlenen site aidatını kabul etmiş oluyorsunuz. Kiracı ya da ev sahibi olarak site aidatını ödemek zorunluluğu bulunuyor. Site aidatının gecikmesi durumunda, kat maliki, geciktiği günler için aylık yüzde 5 ile gecikme zammı ödüyor. Bu kurala göre ödeme 1 gün bile gecikmiş olsa da aynı zam oranı uygulanıyor.