Site Yönetimi seçimi nasıl olur?

Site Yönetimi seçimi nasıl olur? ve Site Yönetimi neler yapar? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz

Site Yönetimi seçimi nasıl olur?

Site Yönetimi; apartman yöneticilerinin bulunduğu gruptur. Kat malikleri tarafından seçilen Site Yönetimi’nde denetim kurulu, yönetim kurulu, yönetici, işletme, genel yönetim, bütçe yönetimi, temizlik yönetimi, teknik yönetim, personel yönetimi ve sosyal yönetim görevlerine yer verilir.

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği 8 ya da daha fazla bağımsız bölüm olan yapılarda yönetici bulundurmak zorunludur.

Site Yönetimi bulunmayan apartmanlarda kat maliklerinin birkaçı yönetimi oluşturur ve alınması, tutulması gereken defteri temin ederek; yapılacakları, yapılmış olanları, alınan kararları not ederler. Site Yönetimi için  1 karar defteri, 1 vezne defteri ya da işletme defteri gereklidir. Yönetim oluşturulabilmesi için tüm kat maliklerinin katılması gereken toplantı yapılır ve daha önce Noterde onaylatılan defterlere alınan kararlar not edilir.

Site Yönetimi neler yapar?
1. Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesidir.

2. Site, apartman ya da lojman yöneticilerin adres değişikliklerini muhtara bildirmek zorundadır.

3. Yapı içerisinde kömürlük, garaj, depo, kullanılmayan boş bağımsız bölüm gibi yerlerde kimsenin yaşamıyor olmasını takip etmelidir.

4. Kat malikleri, çalışanlarının kimliklerini kapıcılara, güvenlik görevlilerine ve yönetime bildirmek zorundadır. Yönetim bu takipleri yapmak durumundadır.