Soma özelleştirme kapsamından çıktı

Özelleştirme Yüksek Kurulu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 30 Mayıs 2003 tarihinde özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santrali'nin, özelleştirme kapsamından çıkarıldığını duyurdu

Soma özelleştirme kapsamından çıktı

Özelleştirme Yüksek Kurulu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 30 Mayıs 2003 tarihinde özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santrali'nin, özelleştirme kapsamında çıkarıldığını duyurdu. Kurul ayrıca, Tunçbilek Santrali ile Bursa Linyit'in taşınmazları ile TKİ ve EÜAŞ adına kayıtlı iki maden sahasının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi. 

Kararda: 'Özelleştirme kapsamında olan Soma A Termik Santrali ve Soma A Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazlar hariç Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’nin ve SEAŞ tarafından kullanılan taşınmazların,EÜAŞ’a ait Tunçbilek Termik Santralinin ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ)’nin ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların, TKİ adına kayıtlı 79528 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının ve EÜAŞ adına kayıtlı 73021 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verilmişti.' ifadesine yer verildi. 

Özelleştirme kapsam ve programına alınan taşınmazlar ve maden sahaları, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.