Şufa hakkı ne demek, süresi ne kadar?

‘Şufa hakkı ne demek, süresi ne kadar’ diyorsanız, haberimize tıklayın.

Şufa hakkı ne demek, süresi ne kadar?

Bir taşınmazın satışında, taşınmazı diğer alıcılara göre öncelikli olarak satın alma hakkına Şufa hakkı deniyor. 'Şufa hakkı ne demek, süresi ne kadar' gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakları vardır. Bu hak kanun tarafından tanındığından kanuni şufa hakkı denmektedir. Kanuni şufa hakkının tapu kütüğüne şerhine gerek yoktur. Taşınmaz malda hisse sahibi olmak bu hakka sahip olmak için yeterlidir. Hissenin çok veya az oluşunun da önemi yoktur.

Haktan feragat edilir mi?
Şufa hakkından feragat edilebilir. Feragat noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne başvurarak da yapılabilir. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulması halinde feragat edenin beyanı tescil istem belgesine yazılarak tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh edilir. Feragatın bedelli veya bedelsiz yapılmış olmasının tapu sicili açısından bir önemi yoktur.

Şufa hakkı ücreti
Şufa hakkında, söz konusu taşınmaz malın değeri üzerinden binde 5.94 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.