Şufa hakkı nedir, nasıl kullanılır?

Taşınmaz bir malda hisse sahibi iseniz şufa hakkına da sahipsiniz demektir. "Şufa hakkı nedir, nasıl elde edilir?" sorularının yanıtlarını Emlakwebtv.com takipçileri için araştırdık

Şufa hakkı nedir, nasıl kullanılır?

17 Mart 2014 / Emlakwebtv
Kanun tarafından tanınan bir hak olan şufa hakkı, hisseli bir taşınmazın satışı halinde, malı diğer alıcılara göre satın alabilme hakkıdır. Tapu kütüğüne şerhine gerek olmayan şufa hakkına sahip olmak içinse, hisseli taşınmazda pay sahibi olmak yeterli. Pay oranı ne olursa olsun, tüm hissedarların birbirlerine karşı şufa hakkı bulunur.

Şufa hakkından feragat etmekte mümkün. Feragat işlemi gerek noterden gerekse tapu sicil müdürlüğünden yapılabiliyor.

Şufa hakkı süresi
Şufa hakkı taşınmaz üzerindeki satışın hissedara bildirildiği tarih üzerinden üç ay geçmesiyle düşüyor. Kanunla açıklık getirilen bu süreyle amaç, önalım hakkının kötüye kullanılmasının önüne geçmek. Ve uzun süre önalım hakkının kötüye kullanılması tehditi altında bulunan alıcıları güvence altına almak.