Şufa Hakkı nedir, süresi ne kadar?

Şufa yani önalım hakkı süresinin ne kadar olduğunu merak edenler haberimizi okuyun

Şufa Hakkı nedir, süresi ne kadar?

Şufa hakkı, hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara yürürlüğe girme hakkını ifade ediyor. Mevcut hissedarların haklarının korunmasına yönelik bir eylem olan şufa hakkı kapsamında hissedarlardan biri taşınmaz üzerindeki hissesini satacaksa, bu durumu öncelikle diğer hissedarlara bildirmekle yükümlüdür. Çünkü diğer hissedarların kanun tarafından belirtilen şufa haklarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmesi gerekir. Mevcut taşınmaz üzerindeki satılacak hisseyi diğer hissedarlar almak isterlerse öncelik hakları onlara aittir ve hisseyi satın alabilirler. 

Taşınmaz üzerindeki hisse 3. kişilere de satılabilir. Fakat bunun olması için diğer hissedarların bilgilendirilmesi ve öncelik alım hakları dahilinde hisseyi alıp almayacakları bir açıklığa kavuşturulur. Ancak diğer hissedarların şufa haklarını kullanmaları mevzuatta belli sürelere tabi.

Şufa hakkı süresi ne kadar?
Önalım hakkı taşınmaz üzerindeki satışın hissedara bildirildiği tarih üzerinden üç ay geçmesiyle düşüyor. Kanunla açıklık getirilen bu süreyle amaç, önalım hakkının kötüye kullanılmasının önüne geçmek. Ve uzun süre önalım hakkının kötüye kullanılması tehditi altında bulunan alıcıları  güvence altına almak.