Tapu harcı hesaplama

Bir gayrimenkul satışında, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ödenmesi gereken tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı hesaplama...

Tapu harcı hesaplama

Bir gayrimenkul satışında, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ödenmesi gereken tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı hesaplama... Alıcı ile satıcının tapu dairesinde satış işlemini yapabilmek için ödediği tapu harcının ne kadar olacağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. Tapu harcı hesaplama nasıl olacak? sizler için derledik...

Tapu harcı hesaplama 2017 

Tapu harcı, taşınmazların alım - satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir. 15 Mart 2017 tarihinde tapu harçları konutlar ve iş yerleri için binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak. 

Tapu satış bedeli üzerinde binde 20 oranında, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı harç ödemesi yapılmalıdır. Toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş olmalıdır. Tapu satış harcının dışında tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekir. 2017 yılında tapu döner sermaye bedeli 90,50 TL olarak belirlendi. 

2017 tapu harcı hesaplamaya gelecek olursak; satış bedeli 100 bin TL olan bir taşınmaz için alıcının ve satıcının 2 biner lira (ayrı ayrı) ödemesi gerekiyor. (30 Eylül 2017 tarihine kadar 1.500 TL) Toplam tapu harcı bedeli olarak 4 bin TL ödenmiş olur. Başka bir örnekle açıklayacak olursak, 500 bin TL'lik bir gayrimenkulün tapu harcı değeri alıcıdan 10 bin TL, satıcıdan da 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL'dir. 

Tapu harcı indirimi 

15 Mart 2017 tarihinde yapılan tapu harcu indirimi tüm gayrimenkuller için değil, konut ve işyerleri için uygulanıyor. Arsa ve araziler için ise oran değişmeyerek binde 20 olarak uygulanıyor. 

Tapu harcı hesaplama 

Tapu harcı indirimli hali ile;

1- Gayrimenkul türü: Konut

Gayrimenkul bedeli: 200 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 15

Tapu harcı bedeli: 3 bin TL

Tapu harcı indirimsiz hali ile;

1- Gayrimenkul türü: Konut

Gayrimenkul bedeli: 200 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 20

Tapu harcı bedeli: 4 bin TL

2016 yılında tapu harcı hesaplama

2016 yılında tapu harcı oranı yüzde 2 oldu. Satılacak konutun satış bedeli üzerinde yüzde 2 oranında tapu harcı ödenecek. İlgili kanuna göre tapu harcı, hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenecek. Bazı satıcılar ise alıcı ile anlaşma sağlayarak ödenmesi gereken tapu harcının toplam yüzde 4'lük tutarın tamamını alıcıya ödettirebiliyor. 

Tapu masraflarında harç dışında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranı ile beraber 82,50 lira olarak belirlendi. 

Tapu harcı hesaplama 

Tapu harcı 2016 yılında yüzde 2 olarak netleştirildi. Yani 100 bin liraya sattığınız bir konutun, 100 bin liralık satış bedeline göre 2016 yılında ödenmesi gereken tapu harcı o bedelin yüzde 2'si yani 2 bin liradır. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse bedeli 200 bin TL olan bit konutun tapu harcı, 4 bin TL'dir. Bu bedel hem alıcı hem de satıcı tarafından ödendiği için 4 bin TL alıcı, 4 bin TL satıcı olmak üzere toplam 8 bin TL tapu harcı ödenmesi gerekir. 

Örneklerle tapu harcı hesaplama tablosu 2016 

Değeri 100 bin TL olan bir konut için 2 bin TL satıcı, 2 bin TL alıcı olmak üzere toplam 4 bin TL, 
Değeri 150 bin TL olan bir konut için 3 bin TL satıcı, 3 bin TL alıcı olmak üzere toplam 6 bin TL,
Değeri 200 bin TL olan bir konut için 4 bin TL satıcı, 4  bin TL alıcı olmak üzere toplam 8 bin TL,
Değeri 250 bin TL olan bir konut için 5 bin TL satıcı, 5 bin TL alıcı olmak üzere toplam 10 bin TL,
Değeri 300 bin TL olan bir konut için 6 bin TL satıcı, 6 bin TL alıcı olmak üzere toplam 12 bin TL,
Değeri 350 bin TL olan bir konut için 7 bin TL satıcı, 7 bin TL alıcı olmak üzere toplam 14 bin TL tapu harcı ödemesi yapılacaktır. 

2015 tapu harcı hesaplama 

Satılan taşınmazın bedelinin binde 2’si şeklinde ödenen tapu harcı hesaplama 2015 şöyledir:

-400 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 16 bin lira,
-300 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 12 bin lira,
-200 bin liralık evin 2015 tapu harcı bedeli 8 bin lira.