Tapu harcı ne zaman ödenir?

Konut alım satımlarında çıkan masraflardan en önemlisi tapu harcıdır. Tapuda yapılan hizmetin bedeli olan tapu harcı ne zaman ödenir?

Tapu harcı ne zaman ödenir?

Konut alım satımlarında çıkan masraflardan en önemlisi tapu harcıdır. Tapuda yapılan hizmetin bedeli olan tapu harcı ne zaman ödenir?  

Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için tapu harcının mutlaka yatırılması gerekiyor. Tapu harcı hem alıcıdan hem de satıcıdan alınan bir vergidir. Tapunun hissedarlar tarafından satılması ya da alınması halinde, vergi oranları hisse payları oranınca hesaplanır ve hissedarlar tarafından ödemesi yapılır. Satıcılar ise genellikle bu bedelin tamamını alıcıya ödetmeye çalışırlar. Bu durum sadece anlaşmaya bağlıdır. Eğer taraflar arasında daha önce bir anlaşma yapıldıysa satıcının tapu harcını alıcı ödeyebilir. Anlaşılmaması durumunda ise alıcının, satıcının tapu harcını ödeme zorunluluğu yoktur. 

Tapu harcı hesaplanırken evin gerçek satış bedeli baz alınır. Hem satıcı hem alıcının ödemesi gereken tapu harcı, evin satış bedelinin binde 20'si hesaplanarak bulunur. Tapu harcının düşük çıkması için alıcı ve satıcı satış bedelinin düşük gösterebilir. Böyle bir durumda hesaplanan tapu harcı konut vergisinin bedelinden düşük olamaz. 

Tapu Harcı Hesaplama 2016... Ayrıntılar için tıklayın...

Tapu harcı ne zaman ödenir? 

Alım satım işlemleri için tapu dairesine başvurulduğunda burada hesaplanan harç bedelleri, o yerleşim biriminin bağlı olduğu vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. Tapu işlemlerinde tapu harcı hesaplanıp bankaya yatırıldıktan sonra dekontlar tapu dairesine teslim edilir ve taraflara aynı gün içinde tekrar randevu verilir. Randevu saati geldiğinde ise tapu işlemleri tamamlanır. Tapu harcı, alım satımlarda sadece 1 defa ödenir.