Tapu harcı nedir? Tapu harcı hesaplama 2013

Tapu harcı nasıl hesaplanır? Tapu harcı hesaplama 2013

Tapu harcı nedir? Tapu harcı hesaplama 2013

Tapu harcı nedir?

Tapu harcı, gayrimenkul veya taşınmaz alım – satımında verilen tapu hizmetinin karşılığı olarak alınıyor. Tapu İl Müdürlükleri’nce verilen tapu hizmetleri için ödenen bir vergi çeşididir.

Konut alım satımında ödenmesi gereken bir vergi olan tapu harcı için mevcut oran 2013 yılında değişerek binde 20 oldu.

Tapu harcı nasıl hesaplanır?
Konut alırken veya satarken karşımıza çıkacak masraflardan biri de tapu harcıdır.

Konut veya taşınmaz alım satımında ne kadar tapu harcı ödenir?
2013 yılında yenilenen mevzuata göre 2013 yılında konut alacak veya satacaklar, konutun gerçek bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödeyecekler. Ancak bu oran hem alıcı hem de satıcı için ayrı ayrı hesaplanacağından, bir evin satışı sırasında ödenmesi gereken tapu harcı, evin tapudaki değeri üzerinden toplamda binde 40 olacaktır.

Tapu harcını kim öder?
Kanunen zorunlu olan tapu harcının hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Bir konut alırken veya satarken, gerçek satış bedeli üzerinden binde 20′şer oranında alınan tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından birlikte ödenmesi şart.

2013 Tapu harcı nasıl hesaplanır?
2013 tapu harcı hesaplama örnek;
- 500 bin TL’lik konut satışında 10 bin TL tapu harcı ödenirken,
- 400 bin TL’lik konut satışında 8 bin TL,
- 300 bin TL’lik konut satışında 6 bin TL,
- 200 bin TL’lik konut satışında 4 bin TL,
- 100 bin TL’lik konut satışında ise 2 bin TL tapu harcı ödeniyor.
Bu rakamlar hem alıcının hem satıcının ödemesi gereken tapu harcı miktarını gösteriyor. Toplam tapu harcı ise alıcı ve satıcının ikisinin de ödeyeceği tutar olacaktır. Yani 500 bin’lik konut için toplamda 20 bin TL’lik tapu harcı ödenmesi gerekli. 100 bin TL’lik konut içinse 4 bin TL.

Tapu harcı ödenmezse ne olur. Tapu harcı cezası var mı?
Konut alım – satımında alınan tapu harcının ödenmesi zorunlu. Kanunla kesinleştirilmiş olan bu yükümlülüğün gerçekleştirilmediği durumlarda ceza ödememek kaçınılmaz.