Tapu harcını alıcı mı satıcı mı öder?

Bina, arsa veya arazi alım-satımında ödenmesi gereken tapu harcını alıcı mı satıcı mı öder?

Tapu harcını alıcı mı satıcı mı öder?

Taşınmaz alım-satımında karşımıza çıkan tapu harcını alıcı mı satıcı mı öder dersiniz? Hemen belirtelim, mevzuatta tapu harcını alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödemekle yükümlü. Ancak uygulamada farklı bir durum söz konusu. Kanunen alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gereken tapu harcı, pratikte alıcı tarafından ödeniyor.

Tapu harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında oluşan satış bedeli üzerinden, binde 20 oranında ödeniyor. Hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gereken tapu harcı ödemesi yapılmadan tapu dairesinde işlemler tamamlanamıyor. Tapu masraflarının nereye ödeneceğine ilişkin bilgiler mesaj olarak gönderiliyor. Tapudan gelen mesajda belirtilen bankaya tapu harcının ödenmesi gerekiyor.

Tapu dairesinde gereken belgeler

- Satıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.

- Alıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.

- Gayrimenkulün belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek.