Tapu hibe harcı 2017!

Bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin başkasına devredilmesine tapu hibe denir. İşte tapu hibe harcı 2017...

Tapu hibe harcı 2017!

Bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin başkasına devredilmesine tapu hibe denir. İşte tapu hibe harcı 2017...

Konut hibesi, konut sahibinin bedelsiz olarak sahip olduğu konutu bir başkasına devretmesidir. Tapu hibe işlemi için satış işleminden farklı miktarlarda harç ödemesi yapılır.

Peki, tapu hibe harcı 2017 yılında ne kadar? 

Tapu hibe harcı 2017

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

Tapu hibe işlemi için gereken belgeler 

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi.
2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları.
3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.
4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.
5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.