Tapu şerh harcı 2017 ne kadar?

Konutlar kiralanırken ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri tapuya şerh edilebilmekte. Peki bu işlemin ücreti ne? Tapu şerh harcı 2017 ne kadar? İşte yanıtı.

Tapu şerh harcı 2017 ne kadar?

Konut kiralamalarında ev sahibi ile kiralayan arasında kira sözleşmesinin yapıldığını bilmeyenimiz yoktur. Bu sözleşme, ev sahibinin konutta oturarak, ondan yararlanmayı kiralayan kişiye bırakmasını, kiracının da bu kullanıma karşılık önceden belirlenen kira bedelini ev sahibine ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir. Konut kiralarken sözleşmelerin tapuya şerh edilebilmesi de mümkün. Tabii belli bir ücret karşılığında. Peki tapu şerh harcı ne kadar?  

Bu ücreti paylaşmadan önce tapuya şerh işlemi için istenen bilgileri hatırlatmakta fayda var. Bu belgeler şöyle:

*Kiralanan yerin tapu senedi,

*Kira kontratı,

*Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı,

*İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge,

*Kiracı ya da kiralayan taraflardan herhangi biri şirket ise şirket evrakları.

Tapu şerhi, 

Tapu şerh harcı 2017 

Tapu şerhi, tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesi anlamına gelirken, bu işlem için belli bir ücret ödenmesi de gerekmekte. Peki tapu şerhi harcı 2017 ne kadar? Bu ücret, bir yıllık kira bedeli üzerinden binde 6.83 oranında alınıyor. Örneğin, bir yıllık kira bedeli 15 bin lira ise, bu bedelin binde 6.83’ü tapu şerhi harcı olarak alınıyor.  

Tapuya şerh koymak nedir? 

Tapuya şerh koymak kısaca şöyle açıklanabilir; Şerh, bildirme anlamına gelmektedir. Taşınmaz sahibinin aktarım hakkının yasaklanmasına, kısıtlanmasına ya da kişisel hakların güçlendirilmesine yönelik, tapu kütüğündeki özel bölümüne işlenen, üçüncü kişileri uyarıcıdır. Tapu şerhi, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir. Tapu şerhi 5 yıl süre ile geçerlidir ve bu süre geçince yenilenmesi gerekir.